Hvordan arbejder psykolog Søren Petersen

Individuelt tilpasset terapi hos psykolog Søren Petersen.

I praksis er psykolog Søren Petersens terapi en blanding af flere terapiformer, som dog vægtes forskelligt på forskellige tidspunkter, afhængig af det du kommer med. Herunder kan du se en beskrivelse af nogen af de metoder og terapiformer jeg bruger.

Når du kommer 1. gang

Den indledende samtale er præget af, at du skal have tid til at fortælle om, hvordan du har det, og om de problemer du har. Dette foregår i lyset af, at din egen oplevelser af dig selv og dit liv, har brug for at blive delt med en anden. Dette betyder ikke, at alt skal deles med mig, men at du får det bedre af at dele det, der er svært, og at din oplevelse af det svære i dit liv er det rigtige og vigtige ting at få frem i terapien. Dette er inspireret af klientcentreret terapi.

Samtidig vil vi forsøge at lægge en plan eller retning med terapien. Det er ikke sikkert dette lykkes ved første samtale, men det er vigtigt, at terapien har en plan, og at vi løbende forholder os til den plan. Samtaleterapi har det med at brede sig ud i alle retninger. Derfor er det vigtigt med struktur, men samtidig skal strukturen give plads til det, der opstår i dig i løbet af samtalen.

Er du i krise?

Hvis du har overværet en ulykke, set nogen dø, eller selv oplevet noget traumatiserende, er du måske i krise. Det kan også være, at du har været i for mange belastende situationer og perioder på for kort tid. Måske har du mistet flere nærtstående personer på kort tid. Hvis dette er tilfældet, har kriseterapi forrang for noget andet i vores samarbejde.

I så fald vil vi lave debriefing. Dette betyder, at hændelsen eller hændelserne bliver gennemgået detaljeret således, at de kan fordøjes mentalt. Ved at udpensle de svære hændelser og rækkefølgen af dem, kan hjernen bedre håndtere og bearbejde dem. Dette kan forstås som en tidsmæssig udstrækning og mental bearbejdning af noget, der er gået for hurtigt og har været for svært. De besværlige hændelser gennemgås i fællesskab, indtil du er i stand til at overskue dem. Dette vil berolige dig og gøre dig mindre nervøs og i det hele taget give dig en større mental ro og en større mental magt over følelser, der måske ellers invaderer dig. Dette arbejde vil blive suppleret med åndedrætsøvelser og mindfulnessøvelser.

Klarlægning af problemet

Hvis du ikke er i en umiddelbar krise, eller krisen måske er overstået, forsætter terapien med, at tydeliggøre det svære du ellers kommer med. Dette betyder, at vi sammen snakker os ned i problemerne, optegner dem, analyserer dem og bruger vores fornuft til at vurdere disse problemer. Dette arbejde er i princippet ofte en bevægelse væk fra noget følelsesmæssigt i retning af noget mere mentalt, og det er samtidig en bevægelse i retning af en bevidstgørelse af noget ubevidst. Her kan alenlange rækker af negative tanker om dig selv, dit liv og dine medmennesker (måske deres tanker om dig) åbenbare sig. Det kan også være en klarlægning af forskellige ting du er bange for. Når mængden og størrelsen af de negative og svære ting bliver tydelige for dig, sker der ofte det, at fornuften får større plads, og du begynder at tænke anderledes om dig selv og dine problemer. Denne måde at arbejde på, er inspireret af kognitiv adfærdsterapi.

Denne fase af terapien er på den anden side nogen gange noget smertefuld. Min opgave er at hjælpe dig med at være i de svære følelser. Vi tenderer nogen gange til, at flygte fra det er svært, og det kan gøre det svære og ubehagelige mere svært, end det behøver at være. Men hvis vi formår at være i det, gerne sammen med en anden, så fortager smerten sig, og fornuften og lettelsen kan træde til. På dette sted er mennesker nogen gange noget ensomme, og derfor bliver psykologens tilstedeværelse vigtig. Jeg hjælper dig så at sige igennem det svære. Denne måde at arbejde på er inspireret af oplevelsesorienteret terapi.

Tanker

Hvis dine besværligheder især er præget af negative tanker, vil vi tendere til at arbejde kognitivt. I kognitiv terapi betragter man til en vis grad menneskers følelser som et resultat af deres tanker. Vi vil kigge på, hvad tanker er for noget, og på hvilke følelser og hvilken adfærd dine tanker medfører. Og vigtigst så vil vi forsøge at få dig til at tænke anderledes. Jeg vil hjælpe dig til at forstå og erfare, at du kan arbejde med dine tanker, og få en større magt over dem, således at du tænker de tanker, der er gode for dig. Denne måde at arbejde på, er næsten altid til stede ved arbejde med mindreværd, depression og angst. Mindfulness øvelser kan komme på tale, for at løsne op for de negative tankemønstre.

Adfærd

Nogen gange er vores besværligheder mere kendetegnet ved de handlinger, vi foretager os eller ikke foretager os. Måske er du altid optaget af at give andre omsorg i et forsøg på at blive værdsat. Måske gemmer du dig hjemme, fordi du ikke synes, du er noget værd. Eller måske siger du ikke andre imod af angst for at blive afvist eller udstødt. Det er også muligt, at du ofte kommer ud i konfliktfyldte situationer, og at du har brug for at undgå dette. I sådanne tilfælde bliver vores handlinger og adfærd vigtige at fokusere på.

I disse eksempler, vil jeg sammen med dig, danne grundlag for nogle handlinger, der er gode for dig. Vi vil udforske vanskelighederne, og belyse fordelene ved en anden adfærd. Og jeg vil hjælpe dig med at finde modet, til at ændre din adfærd. Denne måde at lave terapi på, er inspireret af kognitiv adfærdsterapi.

Følelser

Nogen gange er følelser svære at have med at gøre, og vi tenderer til at flygte fra dem. I sådanne tilfælde hjælper jeg med at undersøge og beskrive følelser. Dette kan være sorg, der er for smertefuld at gå igennem selv, og her er psykologens rolle at hjælpe klienten ind i og igennem sorgen.

I andre tilfælde er vores følelser styret af vores tanker. Hvis vi tænker dårligt om os selv (lavt selvværd), kan vi få negative følelser som træthed, tristhed, sorg og irritation. Dette er ofte kendetegnet ved depression, og så er kognitiv adfærdsterapi påkrævet.

Hvis den centrale følelse er angst, er det mere påkrævet at udholde sin angst, samtidig med at man udfører det, eller nærmer sig det, man er angst for. Dette kaldes eksponering, og hjælpes på vej af en mental bearbejdning af det, man er bange for. Denne måde at arbejde på, er også inspireret af kognitiv adfærdsterapi.

Endelig er der visse følelser vi har brug for at udholde, og undlade at handle på. Det at handle på følelser, er nogen gange med til at vedligeholde disse. Når vi så ikke handler eller reagerer, vil vi få andre indsigter i hvad disse følelser betyder, og følelserne vil blive mindre farlige.

Analyse

Når ovennævnte terapier ikke har virket tilstrækkeligt, er det måske nødvendigt at kigge tilbage i tiden.

Nogen gange er der ting fra vores fortid, der generer os. Dette kan være traumer eller tab, som vi ikke har erkendt eller simpelthen bare har fortrængt. Hændelser, som vi med vores daværende evner ikke var i stand til at håndtere, kan ligge i os, og hindre os på forskellige måder ved at præge vores tanker, følelser, adfærd og relationer. Her kan det være nødvendigt at analysere og gennemgå disse hændelser og perioder, med et mere voksent og veludviklet hoved, og med psykologens hjælp. Denne form terapi er inspirere af psykodynamisk terapi.

Relationer

Nogen gange bliver vores udfordringer tydelige i relation til andre mennesker. Måske er det i forhold til mennesker af et bestemt køn, alder eller  personlighedstype. En bestemt slags mennesker vækker noget svært eller gør det svært for mig. Dette gælder selvfølgelig også parforholdsrelationen. Her bliver det vigtigt, at psykologen hjælper med at se på denne relation, for at den kan blive bevidstgjort. Ofte vil dette også indebære en parallel til barndommen, for at se hvor besværlighederne er skabt henne.

Evaluering

Alle terapeutiske forløb afsluttes med en evaluering, og psykolog Søren Petersen foretager også ofte en evaluering efter 5 til 8 gange. Dette tydeliggør, hvad der i terapien har virket og hvordan det har virket, hvorved klientens positive udvikling bliver synlig for både klienten og for psykologen. Dernæst beskrives også, hvad der ikke har virket, for at både du og psykologen ved, hvordan vi ikke skal arbejde fremover. I dette arbejde med at evaluere forløbet, bliver det samtidig tydeligt, hvad klienten mangler at arbejde med.

Evalueringen er med til at gøre hele det terapeutiske forløb mere konkret. Adskillelsen i hvad der har virket, og hvad der mangler, er med til at tydeliggøre den positive udvikling klienten har været inde i, hvilket ofte er med til forstærke helbredelsen.

Share This